це
Електроенергія

Д.ТРЕЙДІНГ - це клієнтоорієнтований бізнес, сфокусований на надійному постачанні та наданні якісних послуг

Електроенергія
Природний газ
Газовий конденсат
Вугілля

Д.ТРЕЙДІНГ здійснює торгівлю енергетичними продуктами: електроенергією, газом, газовим конденсатом, вугіллям. Ми будуємо клієнтоорієнтований бізнес з фокусом на надійність поставок і високу якість послуг.

Наші переваги

    • Широкопрофільна експертиза. Компанія Д.ТРЕЙДІНГ володіє експертизою роботи у всіх напрямках та бізнес-сегментах енергетичної галузі: електроенергія, природний газ, газовий конденсат, вугілля.
    • Сучасні моделі прогнозування. Ми використовуємо передові моделі для прогнозування енергетичних ринків. Так, компанія Д.ТРЕЙДІНГ застосовує програмне забезпечення «PLEXOS», яке на сьогоднішній день є провідним оптимізаційним рішенням для моделювання енергетичного ринку.
    • Нейронні мережі. Ми активно впроваджуємо технологію нейронних мереж для прогнозування впливу погодних та інших стохастичних факторів (таких, як температура, водність річок, тощо) на структуру виробництва та споживання енергоресурсів всього енергоринку. Такий підхід дозволяє знизити до нуля ризики для клієнтів нашої компанії.
    • Сучасні інструменти ризик-менеджменту. Компанія володіє налагодженою системою бізнес-процесів та документообігу, що знижує витрати часу наших клієнтів та мінімізує ризик помилок.